1-)
2-)
3-)
4-) Beril 6 puan daha fazla. Selin 4 puan daha az alsaydı, Berilin puanı Selinin puanından 2 puan fazla olacaktı. Buna göre. Beril ve Selin`in aldığı puanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
5-)
6-)
7-)
8-) Meteoroloji bilgilerine göre, Ankara`daki sıcaklık 6°C iken Erzurum`daki sıcaklık Ankara`dakinden 13°C; Kars`taki de İzmirdekinden 18°C daha azdır. Aynı anda Kars ve Erzurum`daki sıcaklıkların ortalaması -5°C olduğuna göre. İzmir`deki sıcaklık kaç°C dir?
9-) Bu kadar düzenli ve disiplinli çalışmadan sonra, yarışmada birinci olması hiç de sürpriz değildi. Parçadaki ?neden - sonuç? ilişkisi dikkate alındığında, ?neden? olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
11-) 1-Giriş kapısını bu kartla açabilirsin. 2-Yağmurun başlamasıyla herkes kaçıştı. 3-Yıllardır görmediği arkadaşına hasretle sarıldı. Bu cümlelerde, ?ile? aşağıdaki anlam ilgilerinden hangisini kurmamıştır?
12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yönü bellidir?
13-) ?da, de? aşağıdaki cümlelerin hangisine ?aşırılık? anlamı kalmıştır?
14-) ?Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum.? diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: ?Ben değişmedim, dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış.? derler. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
15-) (1) Akılcılıkla bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. (2) Bunlar birbirinin bütünleyicisi dir. (3) Bu değişme ve gelişmelere ayak uydurmak gerekir. (4) Akılcılığın olmadığı yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmadığı yerde de akılcılıktan söz edilemez. (5) Olaylara akılcılıkla yaklaşmayan, bilim ve teknolojiye sırt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez. Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
16-) Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem, en ömürlü eserler şehirlerdir. Bir şehrin kimin tarafından yapıldığı da belli değildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. Böyle saydığı için de büyük bir sevgi ile şehrine, kasabasına ölünceye kadar bağlı kalır. Eski bir filozof ?Eğer şehirler bir kişi tarafından yapılsaydı daha güzel olacaktı.? demiştir. Belki daha güzel olurdu. Ancak, asırlar boyunca, nesilden nesile milletin emeği ile meydana gelmiş olan şehirler gibi sevilmezdi. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
17-) 1 - Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim. 2- Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatal kapının önünde durdu. 3- O mavi sessizliği dayanılmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum. 5-Ama gitmedi. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
18-) Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak. Parçada aşağıdakilerclen hangisi önerilmemiştir?
19-) ?Ben kendimi şair sanarak değil, şair olmanın gereğine inanarak ve şiirin gereğini yerine getirmek için bu alanda sıkı ve düzenli bir çalışma yürütülebileceğini kabul ederek işe başladım.? diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20-) Füruzan`ın hikâyelerindeki en belirgin özellik. hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanların sözlerinden çok görünüşleriyle, davranışlarıyla, tutkularıyla, vazgeçemedikleri alışkanlıklarıyla hafızalarda capcanlı kalmalarıdır. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
21-) Yeni şiir, eski şiirin büyük heyecanlarının, önemli konularının yanı başında yer alan küçük, sıradan olayları ve sıradan insanları anlatmaktaydı. Ama yeni şiir yayılıp pek çok kimse tarafından tutulunca iş değişti. Genç okuryazarlar hatta bu işle uğraşanlar sandılar ki şiir yalnız olayların gelişigüzel bir dille anlatılmasıyla oluşur. Böylece bu basitlik şiirin tarifi oldu. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmamıştır?
22-) İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Necati CUMALI Dizelerden şairle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
23-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?
24-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?gerçekte olmayıp öyle sanılan bir durum? söz konusudur?
25-) 1-Sadece kendine hayrı dokunanın, kimseye hayrı yoktur. 2- Kartalın beğenmediğini kargalar paylaşır. 3- Kendini beğenmek, insanın yaradılışında vardır. 4- Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar. Yukarıdaki sözlerden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?
26-) ?Üzere? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?
27-) ?Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ulaşırlar.? sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
28-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?sorunu kapatma? anlamı vardır?
29-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ?nicelik ve nitelik? birlikte verilmiştir?
30-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?aynı? sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
31-) 1- Bütün eşyalarını toplayıp bize yerleşti. 2- Çocuk, bozuklukları istemeyince ona bütün para verdi. 3- Bütün bir ekmeği, bir Öğünde bitirdi. 4- Bilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi. ?Bütün? sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
32-) ?Söylenmek? sözcüğü aşağıdakileri!! hangisinde, ?Bilgisayar, reklamlarda söylendiği gibi ucuz değil.? cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Söylenmek? sözcüğü aşağıdakileri!! hangisinde, ?Bilgisayar, reklamlarda söylendiği gibi ucuz değil.? cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? soru detayi