Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Füruzan`ın hikâyelerindeki en belirgin özellik. hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanların sözlerinden çok görünüşleriyle, davranışlarıyla, tutkularıyla, vazgeçemedikleri alışkanlıklarıyla hafızalarda capcanlı kalmalarıdır. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Füruzan`ın hikâyelerindeki en belirgin özellik. hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanların sözlerinden çok görünüşleriyle, davranışlarıyla, tutkularıyla, vazgeçemedikleri alışkanlıklarıyla hafızalarda capcanlı kalmalarıdır. Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A Kahramanların hikâyelerde başarılı bir biçimde yansıtıldığı
B Füruzan`ın iyi bir hikâye yazarı olduğu
C Hikayelerdeki kahramanların belirgin özelliklere sahip olduğu
D Füruzan`ın hikâyelerindeki kahramanların sevildiği
E