Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Üzere? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?
?Üzere? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?
A Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı.
B Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında yapıldı.
C Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin.
D Ümitler ümitsizliğe dönüşmek üzere iken geldi.
E