Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem, en ömürlü eserler şehirlerdir. Bir şehrin kimin tarafından yapıldığı da belli değildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. Böyle saydığı için de büyük bir sevgi ile şehrine, kasabasına ölünceye kadar bağlı kalır. Eski bir filozof ?Eğer şehirler bir kişi tarafından yapılsaydı daha güzel olacaktı.? demiştir. Belki daha güzel olurdu. Ancak, asırlar boyunca, nesilden nesile milletin emeği ile meydana gelmiş olan şehirler gibi sevilmezdi. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem, en ömürlü eserler şehirlerdir. Bir şehrin kimin tarafından yapıldığı da belli değildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. Böyle saydığı için de büyük bir sevgi ile şehrine, kasabasına ölünceye kadar bağlı kalır. Eski bir filozof ?Eğer şehirler bir kişi tarafından yapılsaydı daha güzel olacaktı.? demiştir. Belki daha güzel olurdu. Ancak, asırlar boyunca, nesilden nesile milletin emeği ile meydana gelmiş olan şehirler gibi sevilmezdi. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A Şehirlerin belirgin özellikleri nelerdir?
B Bir insanın oluşturacağı şehir neden daha güzel olur?
C Övünç duyulan şehirler nasıl meydana getirilmiştir?
D Şehirlere duyulan bağlılığın temelinde ne vardır?
E