Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak. Parçada aşağıdakilerclen hangisi önerilmemiştir?
Sen insansın! Derinde dur ama kıyıyı da kaybetme, kıyının pek de uzağına düşme. Çık mağarandan, kuytudan kaç, genişliğe gel, ferahlıkta dur, ufka bak. Parçada aşağıdakilerclen hangisi önerilmemiştir?
A Yardımsever olmak
B Toplumla birlikte yaşamak
C Karanlıktan çıkmak
D Geleceği düşünmek
E