Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?
A Eline geçen bütün kitapları gözden geçirdi; ama aradığını bulamadı.
B Ben bu kanepeleri vermeye razıyım; zaten onları gözden çıkardım.
C İnsan sokulgan ve sevimli, yani cana yakın olursa, elbette sevilir.
D Birisi ötekine, o da başkasına söyleyince söz, ağızdan ağıza yayıldı.
E