Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Yeni şiir, eski şiirin büyük heyecanlarının, önemli konularının yanı başında yer alan küçük, sıradan olayları ve sıradan insanları anlatmaktaydı. Ama yeni şiir yayılıp pek çok kimse tarafından tutulunca iş değişti. Genç okuryazarlar hatta bu işle uğraşanlar sandılar ki şiir yalnız olayların gelişigüzel bir dille anlatılmasıyla oluşur. Böylece bu basitlik şiirin tarifi oldu. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmamıştır?
Yeni şiir, eski şiirin büyük heyecanlarının, önemli konularının yanı başında yer alan küçük, sıradan olayları ve sıradan insanları anlatmaktaydı. Ama yeni şiir yayılıp pek çok kimse tarafından tutulunca iş değişti. Genç okuryazarlar hatta bu işle uğraşanlar sandılar ki şiir yalnız olayların gelişigüzel bir dille anlatılmasıyla oluşur. Böylece bu basitlik şiirin tarifi oldu. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden yakınılmamıştır?
A Yeni şiirin yanlış anlaşılmasından
B Yeni şiirin sıradan olayları anlatmasından
C Genç okuryazarların şiire yaklaşımlarından
D Yeni şiirin dilindeki özensizlikten
E