Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ?nicelik ve nitelik? birlikte verilmiştir?
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ?nicelik ve nitelik? birlikte verilmiştir?
A Kısa günün kârı az olur.
B Eğri otur, doğru söyle.
C Az olsun Öz olsun.
D Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
E