Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ulaşırlar.? sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
?Eğer bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komşusununkinden iyi bir fare kapanı yaparsa, yuvasını ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ulaşırlar.? sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A İnsan, isminin kalıcı olmasını istiyorsa, kalıcı eserler ortaya koymalıdır.
B Gerçek başarı, insanlığın yararına yapılan işlerden elde edilir.
C İnsanlar sadece kendileri için değil, toplum için de çalışmalıdır.
D Başarılı işler yapanlar nerede olsa aranıp bulunur.
E