Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?aynı? sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?aynı? sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A Bu davetlerde devamlı aynı kişileri görürdük.
B Bu mobilyalar, aynı bizim evdekilerdendi.
C Ali Efendi, aynı paltoyu yıllardır giyiyordu.
D Dönüp dolaşıp aynı sokağa geliyorduk.
E