Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 1 - Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim. 2- Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatal kapının önünde durdu. 3- O mavi sessizliği dayanılmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum. 5-Ama gitmedi. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
1 - Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim. 2- Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatal kapının önünde durdu. 3- O mavi sessizliği dayanılmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum. 5-Ama gitmedi. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
A 1-5-4-3-2
B 2-3-4-5-1
C 4-2-1 -5-3
D 3-5-2-1-4
E