1-)
2-) Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, Mehmet`in sorduğu soruya ”hemoglobin” diye cevap veriyor.Buna göre Mehmet`in sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?
3-)
4-)
5-) Nasrettin Hoca küçük kan dolaşımın doğru olarak sıralandığı yoldan giderse hangi şehre ulaşır?
6-) Kan, kan sıvısı ve kan hücrelerinden oluşur. Bu hücreler ......I..... , ....II.....ve .....III.....dır.
7-) Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücuttan toplanan kanı kalbin kulakçığına getirir?
8-) Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücudun yararlanan bir yerinde kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybını önler ?
9-) Hücrelerden kana, kandan hücrelere madde geçişi kılcal damarlar vasıtasıyla gerçekleşir.
10-) Kan; plazma, alyuvar ve akyuvar denilen üç çeşit hücreden oluşur.
11-) X → Mikroplara karşı vücudu koruma Y → Hücrelere oksijen taşıma Z → Kanın pıhtılaşmasını sağlama Yukarıda görevleri belirtilmiş kana ait yapılar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
12-) Aşağıdaki Şekilde verilenlere göre doğru çıkışı bulunuz?
13-) Yukarıdaksdada
14-) Alyuvarlar aşağıda verilen organlardan hangisinde üretilemez?
15-) Kanın solunum organlarında temizlendikten sonra kalbe uğramadan vücuda dağıldığı canlı aşağıdakilerden hangisidir?
16-) Kırmızı kemik iliğinde yapılıp antikor üretl-minde görevli olan hücre hangisidir?
17-) Parmağı kesılen bir kişinin kanının durmaması kanında hangi faktörün bulunmamasından kaynaklanır?
18-) I. Sürüngen - Açık dolaşım II. Kelebek - Kapalı dolaşım III. Kurbağa - Kapalı dolaşım Yukarıda bazı canlılar ve yaptıkları dolaşım şe-killeri verilmiştir. Bu eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
19-) Oksijence zengin kanın sol karıncıktan çıkıp, vücutta kirlenerek sağ kulakçığa gelmesine ne ad verilir?
20-) Memeli kalbi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?
21-) Kan sıvısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
22-) I. Atardamar II. Toplardamar III. Kılcal damar Verilenlerden hangisinin zedelenmesi halinde en çok kan kaybı olur?
23-) I. Vücut ısısını ayarlama II. Vucudu mikroplara karşı savunma III. Protein üretme Yukarıdakilerden hangileri kanın görevleri arasında yer alır?
24-) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin amacı değildir?
25-) I. Alyuvar sayısı II. Sıcaklık III. Kandaki Og miktarı IV. Heyecan Yukarıdakilerden hangileri kalbin çalışma hızını etkiler?
26-) Kalbimiz dakikada 70 - 80 defa atar. Bu sayının değişmesine; I. Yorgunluk II. Uyku III. Heyecan IV. Hastalık durumlarından hangileri sebep olabilmektedir?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kalbimiz dakikada 70 - 80 defa atar. Bu sayının değişmesine; I. Yorgunluk II. Uyku III. Heyecan IV. Hastalık durumlarından hangileri sebep olabilmektedir? soru detayi