Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Alyuvarlar aşağıda verilen organlardan hangisinde üretilemez?
Alyuvarlar aşağıda verilen organlardan hangisinde üretilemez?
A Dalak
B Akciğer
C Karaciğer
D Kırmızı kemik iliği
E