Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Parmağı kesılen bir kişinin kanının durmaması kanında hangi faktörün bulunmamasından kaynaklanır?
Parmağı kesılen bir kişinin kanının durmaması kanında hangi faktörün bulunmamasından kaynaklanır?
A Alyuvarlar
B Akyuvarlar
C Antikorlar
D Kan pulcukları
E