Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, Mehmet`in sorduğu soruya ”hemoglobin” diye cevap veriyor.Buna göre Mehmet`in sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen, Mehmet`in sorduğu soruya ”hemoglobin” diye cevap veriyor.Buna göre Mehmet`in sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A Kana kırmızı rengini veren yapıya ne ad verilir?
B Kanın pıhtılaşmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
C Alyuvarların yapısında bulunan demirli proteine ne ad verilir?
D Oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?
E