Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kan sıvısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Kan sıvısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A Hormonlar
B Vitaminler
C Pıhtılaşmayı sağlayan faktörler
D Nişasta
E