Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi I. Sürüngen - Açık dolaşım II. Kelebek - Kapalı dolaşım III. Kurbağa - Kapalı dolaşım Yukarıda bazı canlılar ve yaptıkları dolaşım şe-killeri verilmiştir. Bu eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
I. Sürüngen - Açık dolaşım II. Kelebek - Kapalı dolaşım III. Kurbağa - Kapalı dolaşım Yukarıda bazı canlılar ve yaptıkları dolaşım şe-killeri verilmiştir. Bu eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
A Yalnız l
B I - II
C I - III
D I - II - III
E