Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi I. Vücut ısısını ayarlama II. Vucudu mikroplara karşı savunma III. Protein üretme Yukarıdakilerden hangileri kanın görevleri arasında yer alır?
I. Vücut ısısını ayarlama II. Vucudu mikroplara karşı savunma III. Protein üretme Yukarıdakilerden hangileri kanın görevleri arasında yer alır?
A I ve II
B I ve III
C II ve III
D I, II ve III
E