Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücuttan toplanan kanı kalbin kulakçığına getirir?
Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücuttan toplanan kanı kalbin kulakçığına getirir?
A E Kutucuğu
B D Kutucuğu
C F Kutucuğu
D B Kutucuğu
E