Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Memeli kalbi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?
Memeli kalbi ile ilgili verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?
A Kanı vücuda pompalarken kulakçıklar gevşemiş, karıncıklar kasılmış durumdadır
B Kulakçıklarla karıncıklar arasında kapakcıklar yer alır
C Temiz ve kirli kan ayrı damarlarla taşınır
D Kalpte sadece kirli kan bulunur
E