Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi X → Mikroplara karşı vücudu koruma Y → Hücrelere oksijen taşıma Z → Kanın pıhtılaşmasını sağlama Yukarıda görevleri belirtilmiş kana ait yapılar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
X → Mikroplara karşı vücudu koruma Y → Hücrelere oksijen taşıma Z → Kanın pıhtılaşmasını sağlama Yukarıda görevleri belirtilmiş kana ait yapılar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A X:Alyuvar Y: Akyuvar Z: Kan pulcukları
B X: Kan pulcukları Y: Alyuvar Z:Akyuvar
C X: Akyuvar Y: Kan pulcukları Z:Alyuvar
D X: Akyuvar Y: Alyuvar Z: Kan pulcukları
E