Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi hangisi boşaltım sistemi organı değildir?
hangisi boşaltım sistemi organı değildir?
A üretra
B üreter
C mesane
D böbrek
E yemek borusu