Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi Sindirim Sistemi hastalıklarından birisi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi Sindirim Sistemi hastalıklarından birisi olamaz?
A Sarılık
B Reflü
C Apandis
D Kızamık
E Dizanteri