Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kan, kan sıvısı ve kan hücrelerinden oluşur. Bu hücreler ......I..... , ....II.....ve .....III.....dır.
Kan, kan sıvısı ve kan hücrelerinden oluşur. Bu hücreler ......I..... , ....II.....ve .....III.....dır.
A I: Akyuvar, II: Kılcal Damar, II: Alyuvar
B I: Kan Pulcukları, II: Alyuvar, II: Kılcal Damar
C I: Alyuvar, II: Akyuvar, III: Kan Pulcukları
D I: Atar Damar, II: Toplar Damar, III: Kılcal Damar
E