Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücudun yararlanan bir yerinde kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybını önler ?
Aşağıdaki Yapılandırımış Gridte hangi kutucukta bulunan yapı,Vücudun yararlanan bir yerinde kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybını önler ?
A C Kutucuğu
B B Kutucuğu
C A Kutucuğu
D G Kutucuğu
E