Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Hücrelerden kana, kandan hücrelere madde geçişi kılcal damarlar vasıtasıyla gerçekleşir.
Hücrelerden kana, kandan hücrelere madde geçişi kılcal damarlar vasıtasıyla gerçekleşir.
A Doğru
B Yanlış
C
D
E