Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kan; plazma, alyuvar ve akyuvar denilen üç çeşit hücreden oluşur.
Kan; plazma, alyuvar ve akyuvar denilen üç çeşit hücreden oluşur.
A Doğru
B Yanlış
C
D
E