Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki Şekilde verilenlere göre doğru çıkışı bulunuz?
Aşağıdaki Şekilde verilenlere göre doğru çıkışı bulunuz?
A 1.Çıkış
B 2.Çıkış
C 3.Çıkış
D 4.Çıkış
E