Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?
Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?
A Ankara`daki tiftik keçileri
B Büyük okyanustaki mavi balinalar
C Karadeniz`deki balıklar
D Okulun bahçesindeki laleler
E