Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A Çekirge sayısının azalması
B Fare sayısının azalması
C Kartal sayısının azalması
D Çekirge sayısının artması
E