Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin amacı değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin amacı değildir?
A Hücre içi solunum için gerekli maddeleri hücrelere taşımak
B Hormonları etki ettlkleri bölgelere taşımak.
C Artık maddelerin vücut dışına atmasını sağlamak
D Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olmak.
E