Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi I. Alyuvar sayısı II. Sıcaklık III. Kandaki Og miktarı IV. Heyecan Yukarıdakilerden hangileri kalbin çalışma hızını etkiler?
I. Alyuvar sayısı II. Sıcaklık III. Kandaki Og miktarı IV. Heyecan Yukarıdakilerden hangileri kalbin çalışma hızını etkiler?
A Yalnız IV
B II - III - IV
C l - II - lll
D l - II - III - IV
E