Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Zonguldak çevresinde hangi maden önemlidir?
Zonguldak çevresinde hangi maden önemlidir?
A Linyit
B Bakır
C Taş kömürü
D Demir
E