Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki şehirlerden hangisi çevresinde haşhaş üretimi önemli değildir?
Aşağıdaki şehirlerden hangisi çevresinde haşhaş üretimi önemli değildir?
A Afyon
B Diyarbakır
C Uşak
D Isparta
E