Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kıl keçisi en çok hangi yörede yetiştirilir?
Kıl keçisi en çok hangi yörede yetiştirilir?
A Batı Karadeniz bölümü
B Güneydoğu Anadolu
C Erzurum-Kars çevresi
D Akdeniz Bölgesi
E