Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki yörelerden hangisinde buğday yetiştirilemez?
Aşağıdaki yörelerden hangisinde buğday yetiştirilemez?
A Akdeniz kıyıları
B Ege kıyıları
C Batı Karadeniz kıyıları
D Trakya
E