Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının sorunlarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının sorunlarından değildir?
A Eğitim sorunu
B Sağlık sorunu
C Çevre kirliliği sorunu
D İşsizlik sorunu
E