Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 545:5 işlemi aşağıdaki hangi problemin çözümü olamaz?
545:5 işlemi aşağıdaki hangi problemin çözümü olamaz?
A 545 te kaç tane 5 vardır?
B 545 ceviz, 5 eşit gruba ayrılırsa her grupta kaç ceviz olur?
C 545, 5 in kaç katıdır?
D 5 i kaç defa kendisiyle çarparsak 545 elde ederiz?
E