Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi a ve b doğal sayı olmak üzere a sayısının 3 üncü kuvveti, 8 sayısının b inci kuvvetine eşit ise a+b en az kaç olur?
a ve b doğal sayı olmak üzere a sayısının 3 üncü kuvveti, 8 sayısının b inci kuvvetine eşit ise a+b en az kaç olur?
A 1
B 3
C 4
D 6
E