Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Hz. Muhammed, Medine ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır. Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?
Hz. Muhammed, Medine ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır. Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?
A Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
B Dinî inançlara önem verilmesine
C Toplumsal dayanışmanın artırılmasına
D Ticarî ilişkilerin yaygınlaştırılmasına
E