Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Demokrasinin eşitlik ilkesi toplumun birliğini, beraberliğini ve sürekliliğini sağlayan önemli bir öğedir. Bu durum aile için de söz konusudur. Buna göre, aile birliği aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
Demokrasinin eşitlik ilkesi toplumun birliğini, beraberliğini ve sürekliliğini sağlayan önemli bir öğedir. Bu durum aile için de söz konusudur. Buna göre, aile birliği aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A Kadının çalışmasına
B Kadının okur yazar olmasına
C Kadın - erkek eşitliğine
D Çocuk sayısının azlığına
E