Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Doğal ortamda ormanların yetişmesi o yerdeki sıcaklık ve yağış miktarının mevsimlere dağılımı ile uyumludur. Bu durum, göz önüne alındığında aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde ormanlar daha zor yetişir?
Doğal ortamda ormanların yetişmesi o yerdeki sıcaklık ve yağış miktarının mevsimlere dağılımı ile uyumludur. Bu durum, göz önüne alındığında aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde ormanlar daha zor yetişir?
A Marmara Bölgesi
B Akdeniz Bölgesi
C Ege Bölgesi
D Güneydoğu Anadolu Bölgesi
E