Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Amasya Genelgesi nde yer alan -Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. - sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
Amasya Genelgesi nde yer alan -Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. - sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A Mebusan Meclisi nin kapatılması
B Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C Misak-ı Millî nin kabul edilmesi
D Kurtuluş Savaşı nı kimlerin yapacağı
E