Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi -Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir. - Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?
-Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir. - Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?
A Halk egemenliğinin
B Kültürel gelişmenin
C Ülke savunmasının
D İlerlemenin ve kalkınmanın
E