Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki Türkiye haritasında maki bitki örtüsünün dağılımı verilmiştir. Makilerin yerini orman alanlarına bırakabilmesi için, hangi mevsime ait yağış miktarının artması gerekir?
Aşağıdaki Türkiye haritasında maki bitki örtüsünün dağılımı verilmiştir. Makilerin yerini orman alanlarına bırakabilmesi için, hangi mevsime ait yağış miktarının artması gerekir?
A Kış
B İlkbahar
C Yaz
D Sonbahar
E