Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Gece ile gündüz sıcaklık farkı azdır. Bitkiler gür ve sürekli yeşildir. Genellikle hava hergün yağışlıdır. Bu özelliklerin görüldüğü iklim kuşağıyla ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Gece ile gündüz sıcaklık farkı azdır. Bitkiler gür ve sürekli yeşildir. Genellikle hava hergün yağışlıdır. Bu özelliklerin görüldüğü iklim kuşağıyla ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A Barajlar sulamaya yöneliktir.
B İnsanların ısınma sorunu azdır.
C Nem oranı yüksektir.
D Konut yapımında genellikle ahşap malzeme kullanılır.
E