Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşması nda şu kararlar alınmıştır: Avusturya her yıl Osmanlı Devleti ne ödediği vergiyi vermeyecektir. Avusturya arşidükü bundan sonra protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır. Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devleti yle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşması nda şu kararlar alınmıştır: Avusturya her yıl Osmanlı Devleti ne ödediği vergiyi vermeyecektir. Avusturya arşidükü bundan sonra protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır. Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devleti yle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A Parasal yönden sıkıntıya düşmüştür.
B Avrupa dan geri çekilmeye başlamıştır.
C Avusturya üzerindeki üstünlüğü sona ermiştir.
D Topraklarında iç olaylar başlamıştır.
E