Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kavimler Göçü sonunda Vizigotlar İspanya ya, Franklar Fransa ya, Slavlar Balkanlar a, Anglo- Saksonlar da İngiltere ye yerleşmişlerdir. Bu durum, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmış olabilir?
Kavimler Göçü sonunda Vizigotlar İspanya ya, Franklar Fransa ya, Slavlar Balkanlar a, Anglo- Saksonlar da İngiltere ye yerleşmişlerdir. Bu durum, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmış olabilir?
A Avrupa da bugünkü milletler topluluğunun oluşmasına
B Bizans İmparatorluğu nun zayıflamasına
C Batı Roma İmparatorluğu nun güçlenmesine
D Avrupa ya yapılan Türk akınlarının sona ermesine
E