Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mi - soru eki cümleye rica anlamı vermiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mi - soru eki cümleye rica anlamı vermiştir?
A Bu akşam bize gelecek misiniz?
B Mavi gömleğimi ütüler misin?
C Ondan böyle bir davranış bekler miydin?
D Haberleri her zaman dinler misin?
E