Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık, ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır. Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık, ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır. Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A Özgür davranma
B Kurallara uyma
C Estetik kaygısı taşıma
D Geleneklerden yararlanma
E